Zasady postępowania w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 3
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Znaczenie i funkcje nieruchomości 10
1.3. Uczestnicy rynku nieruchomości 14

ROZDZIAŁ II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 23
2.1. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 23
2.2. Przetargi na zdobycie nieruchomości 28
2.3. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 37
2.4. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 40

ROZDZIAŁ III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PRYWATNYMI 44
3.1. Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali 44
3.2. Procedura ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców 51
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali 53
3.4. Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców 54
3.4.1. Zakres regulacji ustawy 54
3.4.2. Postępowanie administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń 57
3.4.3. Nabywanie nieruchomości w krajach członkowskich Unii Europejskiej 59

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 62

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67