Spis rysunków, tabel i załączników

Spis rysunków

W tym spisie powinniśmy wymienić wszystkie umieszczone w pracy rysunki i wykresy. Wyszukiwanie rysunków lub wykresów znacznie ułatwi podawanie numerów, podpisów pod rysunkami a także numery stron, na których się znajdują. Przykładowo w ten sposób:

Rysunek 1. Liniowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………………………………….16
Rysunek 2. Przykład struktury dywizjonalnej ……………………………………………………………..21
Rysunek 3. Proces organizacyjny ……………………………………………………………………………….36
Rysunek 4. Schemat organizacyjny KROSS S.A. ………………………………………………………….48
Rysunek 5. Schemat organizacyjny Działu Transportu i Administracji ………………………..49
Rysunek 6. Schemat organizacyjny Działu Produkcji i Zaopatrzenia firmy KROSS ………51
Rysunek 7. Schemat organizacyjny Działu Handlowego …………………………………………….53

Spis tabel

Tu umieszczamy spis wszystkich tabel umieszczonych w naszej pracy, który powinien zawierać numery, tytuły oraz numery stron, na których dane tabele się znajdują. Przykład:

Tabela 1. Motywy i sposoby ich wyzwalania ………………………………………………………………6
Tabela 2. Czy trudno było się dostać na uczelnię? …………………………………………………….41
Tabela 3. Który raz z kolei próbowałeś/aś dostać się na uczelnię? ……………………………42
Tabela 4. Co według Ciebie decyduje o dorosłości człowieka? ………………………………….42
Tabela 5. Czym spowodowany był wybór studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej ..43
Tabela 6. Jakie są Twoje zainteresowania? ……………………………………………………………….44
Tabela 7. Co daje człowiekowi ukończenie studiów ………………………………………………….45
Tabela 8. Czy studiowanie umożliwi ci lepszy start w życiu zawodowym? ………………..45

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura ankietowanych ze względu na płeć …………………………………………39
Wykres 2. Struktura ankietowanych ze względu na pochodzenie ……………………………39
Wykres 3. Struktura ankietowanych ze względu na wiek …………………………………………40
Wykres 4. Czym spowodowany był wybór studiów ………………………………………………….43

Spis załączników

W tej części umieszczamy wszystkie pomocnicze materiały, które mogą być niezbędne do zrozumienia meritum pracy i najlepiej umieścić je na końcu naszej pracy magisterskiej. Takimi dokumentami mogą być wydruki komputerowe, mapy, plany itp. Każdy załącznik powinien być zapisany w formie (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3 itd.), ponieważ zwykle nie są one numerowane jako strony naszej pracy.