Referaty, rozprawki, eseje – różne prace zaliczeniowe

Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

Analiza społecznego celowego otoczenia organizacji

Bezrobocie i instrumenty polityki zatrudnienia

Cele, metody i środki działania reklamy wyborczej

Czynniki empiryczne środowiska społeczno-kulturalnego

Efektywność budżetowania odgórnego i oddolnego

Faktoring w działalności banku komercyjnego

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej, jej podział pionowy, poziomy oraz zadania

Istota kultury organizacyjnej

Jakie zadania spełnia e-administracja?

Koszty realizacji CIM w średnim zakładzie przemysłowym

Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych

Media i współczesna kultura- szansa czy zagrożenie?

Metody oceny pracowników

Metody pracy socjalnej i ich charakterystyka

Miejsce religii w polityce integracyjnej i interkulturowej na przykładzie mniejszości muzułmańskiej we Francji

Muzykoterapia jako forma terapii pedagogicznej

Nadzór Finansowy nad działalnością Towarzystw Ubezpieczeń na życie i Funduszami Emerytalnymi

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Oszustwa bankowe

Podstawowe środowiska wychowawcze i ich charakterystyka

Podstawowe zasady wspólnotowego prawa materialnego

Pojęcie środowiska społecznego i jego typologia

Porównanie polityki podatkowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie w świetle Ordynacji Podatkowej i Wyroków NSA

Realizacja zadań opiekuńczych w domu dziecka

Stan i perspektywy rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej w województwie mazowieckim. Turystyka zrównoważona.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument realizacji polityki regionalnej

System podatkowy Ukrainy

Zakres zarządzania publicznego

Zatrudnienie kobiet w ciąży w świetle Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

Znaczenie środowiska w kształtowaniu i rozwoju osobowości