Styl pracy dyplomowej

Na końcową ocenę napisanej przez nas pracy dyplomowej składa się kilka zasadniczych elementów. Jednym z nich jest poprawność stylistyczna stworzonego przez nas tekstu. Wiele osób może w tej chwili pomyśleć, że ten czynnik nie jest tak ważny jak na przykład brak błędów merytorycznych. Rzeczywiście trzeba przyznać, że strona merytoryczna pracy jest niezwykle istotna. Mimo to nie powinien ulegać najmniejszej wątpliwości fakt, że dobry styl (poza gwarancją uzyskania bardzo dobrej oceny) stwarza korzystne wrażenie i tym samym pomaga nam zaskarbić sobie przychylność naszego promotora.

Specyfika prac dyplomowych (zarówno magisterskich, jak i licencjackich) zakłada, że mają one być pisane stylem naukowym, który odznacza się stosowaniem specjalistycznego słownictwa oraz charakterystyczną składnią warunkowaną procesami analizowania i syntezowania zaprezentowanego materiału. Zanim przystąpimy do pisania pracy warto więc zapoznać się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi stosowania stylu naukowego:

  1. Przede wszystkim powinien on być jasny i zrozumiały. Nieklarowny tekst sprawia, że czytelnik może mieć problem ze zrozumieniem naszych myśli. Co więcej, zawiła i pogmatwana stylistyka napisanego przez nas wywodu może sugerować, że sami nie do końca wiemy co chcielibyśmy przekazać.
  2. Inną cechą naukowego stylu jest precyzja. Pisząc pracę lepiej unikać sformułowań ogólnikowych i wieloznacznych. Dzięki temu nie będziemy poruszać kwestii zupełnie nieistotnych dla głównego tematu naszych rozważań, a ponadto sprawimy wrażenie osób rzeczowych.
  3. Styl naukowy wymaga też względnej zwięzłości. Chodzi o to, aby czytelnik otrzymywał możliwie jak najbardziej spójne i treściwe komunikaty. Aby osiągnąć ten cel można na przykład unikać budowania zbyt długich zdań (co nie oznacza jednak ograniczenia stosowania zdań złożonych!).

Trzeba też dodać, że od stylu naukowego oczekuje się prostoty. Jednym z jego głównych zadań jest bowiem jasne przekazywanie określonych informacji. Dlatego też dobrze ocenia się unikanie pretensjonalności oraz nadmiernej ozdobności tekstu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do wymienionych wyżej „oficjalnych” wyznaczników stylu naukowego można też dodać (powoli zanikającą) zasadę dotyczącą stosowania formy bezosobowej. Oznacza to, że zamiast pisać np.,: „Przeprowadziłem badanie na uczniach klas czwartych szkoły podstawowej”, piszemy: „Badanie przeprowadzono na uczniach klas czwartych szkoły podstawowej”. Ponadto musimy też pamiętać, że każda praca dyplomowa powinna dać się normalnie czytać (jak na przykład esej). W związku z tym nie należy nadużywać list punktujących różne zagadnienia.

Pisząc pracę dyplomową warto więc pamiętać aby stylistyka tworzonego przez nas tekstu była spójna i dopasowana do specyfiki naszej dysertacji. Dbałość o stronę stylistyczną pracy nie wymaga bowiem dużego nakładu naszych sił, a jej efekty mogą okazać się spektakularne.