Spis treści w pracy dyplomowej

Kolejnym ważnym elementem naszej pracy dyplomowej jest spis treści, który powinien być przejrzysty i czytelny.

Spis treści może zostać umieszczony na początku lub (co zdarza się dzisiaj już bardzo rzadko) ewentualnie na końcu pracy. Musi posiadać podział na rozdziały i podrozdziały, a także numery stron na których znajduje się dana treść. Bardzo efektownie będzie wyglądać wykonanie spisu treści w formie tabeli.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Jak napisać samodzielnie pracę dyplomową
     1.1. Wybór promotora i tematu pracy
     1.2. Opracowanie konspektu pracy
     1.3. Realizacja badań
     1.4. Analiza wyników i omówienie badań
Rozdział II. Metodologia badań własnych
     2.1. Przedmiot i cel badań
     2.2. Problemy badawcze i hipotezy
     2.3. Metody i techniki badawcze
Rozdział III. Jak napisałem samodzielnie pracę dyplomową – wyniki i analiza badań własnych
     3.1. Przeprowadzenie badań
     3.2. Wyniki badań
     3.3. Analiza i omówienie wyników badań
Zakończenie
Bibliografia