Poradnik

Praca dyplomowa to dla każdego studenta wielkie i trudne wyzwanie, bardzo wiele od niej zależy. Dlatego podczas pisania pracy dyplomowej musimy zastosować się do określonych reguł pracy naukowej. Dobrze napisana praca magisterska czy licencjacka określa poziom oraz postępy w wykształceniu piszącego daną pracę.

Pisząc pracę dyplomową tworzymy własną przyszłość, dlatego bardzo ważne jest włożenie w to z naszej strony jak największego zaangażowania i wysiłku.

Bardzo ważne przy pisaniu tego typu prac jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym promotorem, ponieważ to on zatwierdzając i podpisując się pod nią promuje w ten sposób studenta. Promotor jest osobą bardzo przydatną, gdyż udziela nam szczegółowych i bardzo ważnych wskazówek dotyczących merytorycznej jak i technicznej strony naszego dzieła.

Może nim zostać każdy samodzielny pracownik naukowy, doktor habilitowany a także pomocniczy pracownik naukowy, jeżeli posiada zgodę Rady Wydziału. Przed przystąpieniem do pisania każdej pracy powinniśmy mieć wcześniej zebrane i przygotowane materiały, które będziemy mogli wykorzystać przy jej pisaniu. Oczywiście, lepiej i przyjemniej będzie się nam pisało pracę jeśli temat jaki sobie wybierzemy będzie nas interesował.

Bardzo ważne jest również uczęszczanie na seminaria, bardzo mogą nam one pomóc w pisaniu pracy. Tam będziemy mieli okazję do zapoznania się z materiałem badawczym oraz przedyskutowania swoich przemyśleń i pomysłów.

Doskonałe redakcyjne uformowanie pracy jest bardzo ważne przy jej pierwszej ocenie, ponieważ wiadomo, że najpierw stronę się widzi, a potem dopiero czyta. Oprócz względu wizualnego nie bez znaczenia jest także sens merytoryczny, który może ujawnić uchybienia i złe przygotowanie autora.

W kilku prostych krokach przedstawimy sposób napisania prawidłowo technicznie pracy dyplomowej. Zawarte tu informacje jednak nie zastąpią rzetelnej wiedzy tylko pokażą głównie od strony estetycznej dobre ułożenie takiej pracy.

Jak wybrać temat pracy dyplomowej?