Zawartość i rozmiar pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być napisana w odpowiedniej strukturze tzn.:

  • strona tytułowa
  • spis treści
  • wstęp
  • rozdziały i podrozdziały
  • zakończenie
  • bibliografia
  • załączniki (kwestionariusze ankiet, wydruki programów, zrzuty ekranu itd.)

Powyżej zostało przedstawione prawidłowe wypunktowanie naszego dzieła. Musimy zapamiętać, że wypunktowanie w całej pracy musi być spójne. Wśród wszystkich znaków służących do wypunktowania istnieje zasada mówiąca, że kwadrat/kropka ma stać wyżej niż kreska. Z kolei nad tymi elementami znajduje się litera, a nad nią liczba.

Rozmiar pracy magisterskiej

Często nie ma jasno określonych wymagań odnośnie objętości takiej pracy, choć standardowa praca magisterska składa się z 60 do 120 stron maszynopisu. Na poniżej 60 stronach bardzo trudno jest przeprowadzić rzetelną ocenę danego problemu. Z kolei praca powyżej 120 stron nie jest przeważnie interesującą lekturą do czytania.

Studenci często preferują prace bardzo długie, ponieważ mamy przekonanie, że im więcej informacji zamieścimy w pracy magisterskiej, tym lepiej –  niestety nie zawsze jest to dobre. Najważniejsza jest część merytoryczna pracy i to czy udało nam się osiągnąć zamierzony cel pracy. Objętość jest sprawą drugorzędną.

Normą się już stało, że prace magisterskie pisane są na komputerze. Jednak nadal zdarzają się osoby, które zlecają przepisywanie odręcznej pracy innej osobie. W takiej sytuacji, nie musimy się martwić o stronę graficzną naszej pracy, gdyż zostanie ona przygotowana przez specjalistę. Jednak dla własnego komfortu, abyśmy mieli lepszą kontrolę nad swoim opracowaniem, powinniśmy mieć świadomość dotyczącą wymogów pisania prac.

Praca licencjacka zazwyczaj jest krótsza od magisterskiej. Najczęściej liczy od 50 do 60 stron, chociaż ostatnimi czasy część uczelni dopuszcza prace krótsze – na 30-40 stron.

Zmiany i wprowadzenie pomysłów w pracy dyplomowej

Każda zmiana techniczna czy merytoryczna w naszej pracy musi być konsultowana i uzgadniana z naszym promotorem. Układ rozdziałów, podrozdziałów a także zmiana tytułów czy zawartości musi być właśnie przez niego zatwierdzona. Z promotorem uzgadniamy temat naszej pracy, on doradzi nam także czy nadaje się on na pracę magisterską. Sami nie możemy decydować o tych bardzo istotnych i ważnych zmianach. Musimy także pamiętać przed przystąpieniem do pisania naszej pracy, że temat naszej pracy wraz z danymi naszymi i naszego promotora musimy zgłosić w sekretariacie Instytutu, ponieważ musi on zostać najpierw zatwierdzony przez Radę Instytutu oraz Radę Wydziału.