Zakończenie pracy dyplomowej

Zakończenie pracy dyplomowej jest jej ogólnym podsumowaniem, w nim też musi się znaleźć potwierdzenie lub obalenie założonej na początku naszej pracy tezy wraz z jej konkretnym uzasadnieniem.

Tu opisujemy jak udało nam się obalić czy uwodnić daną tezę, dodając wnioski, jakie się nam nasunęły podczas pisania pracy. W ten sposób zamykamy pracę w jedną całość. Dobrze jest dodać kilka słów i przemyśleń od siebie – naturalnie takich, które wynikają z wniosków zamieszczonych w pracy.

Przed przystąpieniem do pisania zakończenia (wniosków końcowych), musimy pamiętać, że ta część naszej pracy ma największy wpływ na końcową ocenę wystawioną przez recenzenta. W tym podsumowaniu pracy musimy zadbać o przejrzystość, estetykę oraz zrozumiałość tego przekazu.