Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Ocena oferty turystycznej Ustki

Wstęp 3
Rozdział I. Usługi turystyczne jako forma zdobywania klientów 5
1. Definicja usługi turystycznej 5
2. Usługi wycieczkowe 6
3. Usługi hotelarskie 11
Rozdział II. Charakterystyka geograficzno- turystyczna miasta 15
1. Historia rozwoju, położenie i infrastruktura komunalna 15
2. Atrakcyjność turystyczna (walory przyrodnicze i kulturowe, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna) 17
Rozdział III. Ruch turystyczny 24
1. Turyści krajowi – segmentacja rynku 24
2. Turyści zagraniczni – segmentacja rynku 27
Rozdział IV. Przedstawienie produktu turystycznego Ustki 29
1. Produkt związany z wypoczynkiem 32
2. Produkt związany z lecznictwem i rekreacją 35
3. Produkt związany z uprawianiem turystyki kwalifikowanej 37
Rozdział V. Perspektywy rozwoju funkcji turystyczno –uzdrowiskowej Ustki 39
Wnioski końcowe 43
Podstawowe pojęcia 45
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 50

Na szlaku Orlich Gniazd – Ojcowski Park Narodowy, jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. NA SZLAKU ORLICH GNIAZD– OJCOWSKI PARK NARODOWY JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA 5
1.1. Historia utworzenia i położenie Ojcowskiego Parku Narodowego 5
1.2. Regionalne zabytki architektury 10
1.3. Grota Łokietka – legenda Ojcowa 14
1.4. Skarby doliny Prądnika 18

ROZDZIAŁ II. OJCOWSKI PARK NARODOWY– OFERTA DLA TURYSTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 21
2.1. Propozycje imprez tematycznych w scenerii malowniczego krajobrazu Jury 21
2.2. Aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego 24
2.3. Rozwój turystyki rowerowej, jako propozycja uatrakcyjnienia regionu Ojcowskiego Parku Narodowego 26
2.4. Warunki efektywnej komercjalizacji Ojcowskiego Parku Narodowego, jako regionalnego produktu turystycznego 30

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII 40

Naturalne atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich

Wstęp

Rozdział I. Informacje ogólne o regionie Wysp Kanaryjskich
1.1. Historia i rozwój Wysp Kanaryjskich
1.2. Położenie Wysp Kanaryjskich
1.3. Znaczenie turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich

Rozdział II. Pojęcie turystyki
2.1. Definicja turystyki
2.2. Rodzaje turystyki
2.3. Psychologia rynku turystycznego

Rozdział III. Ruch turystyczny
3.1. Czynniki wpływające na ruch turystyczny
3.2. Popyt turystyczny i jego cechy
3.3. Decyzje nabywcze turystów

Rozdział IV. Atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich
4.1. Infrastruktura turystyczna Wysp Kanaryjskich
4.2. Naturalne atrakcje turystyczne w regionach turystycznych Wysp Kanaryjskich
4.3. Przyrodnicze walory Wysp Kanaryjskich
4.4. Naturalne atrakcje turystyczne w miastach i miejscowościach turystycznych Wysp Kanaryjskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Kierowanie rozwojem produktu turystycznego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORII PRODUKTU 4
1.1. Produkt turystyczny 4
1.2. Produkt agroturystyczny 8
1.3. Kierowanie rozwojem produktu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. MODEL BADAŃ 19
2.1. Charakterystyka przedmiotu badań 19
2.2. Metodyka badań 20
2.3. Prezentacja wyników badań 26
2.3.1. Prezentacja wyników badań jakościowych 26
2.3.2. Prezentacja wyników badań ilościowych 48
ROZDZIAŁ III. REKOMENDACJE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63
ANEKS 64

Działalność wybranego biura podróży jako organizatora turystyki na rynku lokalnym

Streszczenie 1
Spis treści 2
Wstęp 3
Rozdział I. Cel pracy, hipoteza, metody i techniki badań 5
Rozdział II Problem w literaturze 12
2.1. Charakterystyka podstawowych pojęć 12
2.2. Rozwój biur podróży na świecie i w Polsce 20
Rozdział III Charakterystyka Biura Usług Turystycznych BUT 22
3.1. Historia powstania 22
3.2. Struktura organizacyjno-prawna 22
Rozdział IV Działalność Biura Usług Turystycznych jako organizatora turystyki na rynku lokalnym 26
4.1. Charakterystyka oferowanych produktów 26
4.2. Współpraca z innymi podmiotami rynku turystycznego 39
4.3. Wielkość obsługiwanego ruchu turystycznego 40
4.4. Perspektywy rozwoju działalności 43
Rozdział V Podsumowanie i wnioski 44
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel 49
Spis rysunków 50

Atrakcyjność turystyczna miejscowości nadmorskich w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. RUCH TURYSTYCZNY 6
1.1. Pojęcia z zakresu ruchu turystycznego 6
1.2. Czynniki wpływające na ruch turystyczny 8
1.3. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 10
1.4. Cechy ruchu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 17
2.1. Pojęcie zagospodarowania turystycznego 17
2.2. Zagospodarowanie turystyczne przejawem ładu przestrzennego 18
2.3. Znaczenie hoteli w zagospodarowaniu turystycznym 23
ROZDZIAŁ III. HISTORIA MORZA BAŁTYCKIEGO 28
3.1. Charakterystyka Morza Bałtyckiego 29
3.2. Ochrona Morza Bałtyckiego. Projekt Błękitna Wioska 31
ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI NADMORSKICH 34
4.1. Pobrzeże Szczecińskie 34
4.1.1. Świnoujście 35
4.1.2. Międzyzdroje 37
4.1.3. Dźwinów 40
4.1.4. Rewal 44
4.1.5. Mrzeżyno 47
4.1.6. Dźwirzyno 48
4.2. Pobrzeże Koszalińskie 50
4.2.1. Kołobrzeg 50
4.2.2. Ustronie Morskie 52
4.2.3 Chłopy 56
4.2.4 Mielno 57
4.2.5. Łazy 60
4.2.6. Darłowo 61
4.2.7. Jarosławiec 65
4.2.8. Ustka 66
4.2.9. Rowy 68
4.2.10 Łeba 69
4.2.11. Białogóra 73
4.2.12. Dębki 74
4.2.13 Jastrzębia Góra 75
4.3. Pobrzeże Gdańskie 77
4.3.1. Władysławowo 77
4.3.2. Jastarnia 81
4.3.3. Jurata 81
4.3.4. Hel 82
4.3.5. Puck 86
4.3.6. Sopot 87
4.3.7. Jantar 91
4.3.8. Stegna 91
4.3.9. Sztutowo 93
4.3.10. Krynica Morska 93
WNIOSKI 95
ZAKOŃCZENIE 98
SPIS ZDJĘĆ 99
LITERATURA 100

Atrakcyjność turystyczna miasta Pruszkowa

WSTĘP 2
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ENCYKLOPEDYCZNA MIASTA 4
II. INFORMACJE OGÓLNE 13
2.1. Położenie geograficzne 13
2.2. Charakterystyka przestrzeni miasta 14
2.3. Liczba ludności 23
2.4. Funkcja administracyjna i gospodarcza 25
III. HISTORIA MIASTA 28
IV. WALORY TURYSTYCZNE MIASTA I OKOLIC REGIONU 31
V. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 39
VI. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 42
VII. RUCH TURYSTYCZNY 45
VIII. OFERTA I PROMOCJA TURYSTYCZNA 46
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 53

Promocja Polski jako destynacji turystycznej na brytyjskim rynku turystycznym

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1.1. Produkt turystyczny- zakres pojęciowy
1.2. Cechy produktu turystycznego
1.3. Elementy produktu turystycznego
1.4. Wymiary produktu turystycznego

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
2.1. Istota promocji
2.2. Elementy promocji produktu turystycznego
2.3. Identyfikacja produktu turystycznego

ROZDZIAŁ III. ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO
3.1. Ogólna charakterystyka Wielkiej Brytanii
3.2. Charakterystyka turystycznego rynku brytyjskiego
3.3. Miejsce rynku brytyjskiego w przyjazdach do Polski
3.4. Charakterystyka przyjazdów Brytyjczyków do Polski

ROZDZIAŁ IV. PROMOCJA POLSKI NA RYNKU BRYTYJSKIM
4.1. Polski marketing na rynku brytyjskim
4.2. Oferta turystyczna Polski. Polska jako produkt turystyczny
4.3. Czynniki warunkujące wzrost zainteresowania Polską w Wielkiej Brytanii
4.4. Proponowane formy promocji Polski na rynku brytyjskim

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Infrastruktura turystyki żeglarskiej w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Turystyka żeglarska w Polsce 4
1.1. Historia żeglarstwa w Polsce 4
1.2. Walory naturalne do uprawiania żeglarstwa 6
1.3. Wiedza i umiejętności w żeglarstwie 9
1.4. Patenty żeglarskie 14
1.5. Imprezy turystyki żeglarskiej i żeglarska odznaka turystyczna 19
Rozdział 2. Elementy infrastruktury żeglarskiej 25
2.1. Sprzęty żeglarskie i wyposażenie 25
2.2. Infrastruktura trwała 35
Rozdział 3. Polska baza żeglarska i usługi czarterowe jachtów w Polsce 44
3.1. Baza żeglarska i jej rozwój 44
3.2. Usługi czarterowe jachtów 47
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62
Spis fotografii 63

Atrakcyjność turystyczna Andaluzji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. WALORY PRZYRODNICZE – PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.1. Pojęcie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 4
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 6
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 11
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 14
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 17
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA ANDALUZJI 26
2.1. Historia Andaluzji 26
2.2. Środowisko geograficzne Andaluzji 30
2.3. Walory Andaluzji 32
2.3.1. Walory wypoczynkowe 32
2.3.2. Walory krajoznawcze 40
ROZDZIAŁ 3. TURYSTYKA ANDALUZJI 47
3.1. Dostępność komunikacyjna 47
3.2. Infrastruktura i ruch turystyczny 49
3.3. Perspektywy rozwoju turystyki w Andaluzji 53
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 62