Wpływ sposobu rekrutacji i selekcji na pozycję konkurencyjną firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Proces rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
1.1. Pojęcie rekrutacji i selekcji pracowników 4
1.1.1. Rola i skuteczność rekrutacji a motywacja pracowników 4
1.2. Etapy i metody rekrutacji 8
1.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 8
1.2.2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 12
1.2.3.Testy psychologiczne 15
1.2.4. Wprowadzenie pracowników do organizacji 19
1.3. Etapy selekcji 20

Rozdział II. Teoretyczne implikacje konkurencyjności przedsiębiorstwa 25
2.1. Istota konkurencyjności we współczesnym gospodarowaniu 25
2.2. Sektor i jego struktura a poziom konkurencyjności 30
2.2.1. Zasady wyodrębniania sektora 30
2.2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 32
2.3. Strategie konkurencji 36
2.4. Czynniki wpływające na współzawodnictwo firm w otoczeniu rynkowym 40

Rozdział III. Analiza dlaczego lepsza jest selekcja i rekrutacja przez firmy doradztwa personalnego dla małych i średnich firm 46

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Aneks 64
Spis tabel 67
Spis wykresów 68