Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie – istota i charakterystyka pojęcia 4
1.1. Zarządzanie a kierowanie 4
1.2. Uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania 11
1.2.1. Determinanty zarządzania 11
1.2.2. Czynniki kształtujące kierowanie 14
1.3. Efektywność kierowania ludźmi 17
1.4. Kierowanie ludźmi w procesie pracy 20

Rozdział II. Charakterystyka i klasyfikacja stylów kierowania 23
2.1. Styl kierowania jako kategoria teoretyczna 23
2.2. Style zarządzania – pojęcie ogólne 27
2.3. Podstawowe mierniki skuteczności stylów kierowania i zarządzania 33
2.4. Osobowościowe style kierowania 37
2.5. Sytuacyjne style kierowania 38
2.6. Osobowościowo – sytuacyjne style kierowania 39

Rozdział III. Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników na przykładzie Przedsiębiorstwa SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. 45
3.1. Charakterystyka Przedsiębiorstwa SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. 45
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna 45
3.1.2. Oferta i pozycja na rynku 47
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. 47
3.2.1. Metodologiczne podstawy pracy 47
3.2.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej 49
3.2.3. Udrażnianie systemu komunikacji wewnętrznej 52
3.2.4. Efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim 55
3.3. Podsumowanie 59

Zakończenie 61
Bibliografia 62