Procedura budżetowa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1. Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1.1. Geneza budżetu ogólnego 5
1.2. Cechy budżetu ogólnego 8
1.3. Funkcje budżetu ogólnego 9
1.4. Znaczenie zasad budżetowych 12
2. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności Unii Europejskiej 17
3. Rola perspektywy finansowej 18

Rozdział II Planowanie i uchwalanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej 26
1. Metody planowania budżetowego 26
2. Podmioty procedury budżetowej 27
2.1. Parlament Europejski 27
2.2. Rada Unii Europejskiej 28
2.3. Komisja Europejska 30
3. Planowanie budżetu 31
4. Uchwalanie budżetu 32

Rozdział III Wykonanie i kontrola budżetu ogólnego Unii Europejskiej 35
1. Metody wykonania budżetu 35
2. Konstrukcja budżetu ogólnego 36
3. Zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków 38
4. Kontrola budżetu ogólnego 41

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis tabel 48

Problem badawczy:

Czy procedura budżetowa w Unii Europejskiej znacząco różni się od procedur stosowanych w budżetach narodowych państw członkowskich?