Procesy developerskie. Doświadczenia kieleckiego rynku nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i działalność deweloperska – zakres pojęć 4
1.1. Istota rynku nieruchomości 4
1.2. Podmioty rynku nieruchomości 19
1.3. Deweloper – charakterystyka pojęcia 24
1.4. Rodzaje działalności deweloperskiej 24

Rozdział II. Deweloper na rynku nieruchomości. Aspekty prawno – organizacyjne działalności deweloperskiej 27
2.1. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez deweloperów 27
2.2. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez towarzystwa budownictwa 31
2.3. Inne umowy stosowane przez deweloperów 34
2.4. Problematyka kosztów i cen w działalności dewelopera 35
2.5. Fazy realizacji transakcji deweloperskiej 40

Rozdział III. Procesy developerskie na kieleckim rynku nieruchomości 43
3.1. Specyfika kieleckiego rynku nieruchomości 43
3.2. Charakterystyka Developera X 44
3.2.1. Oferta 45
3.2.2. Koszty zakupu nieruchomości 46
3.2.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 47
3.3. Charakterystyka Developera Y 47
3.3.1. Oferta 52
3.3.2. Koszty zakupu nieruchomości 53
3.3.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 54
3.4. Analiza porównawcza działalności Developerów: X i Y 55

Zakończenie 57
Bibliografia 60
Spis fotografii 63