Marketing międzynarodowy

dwa rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział IV. Marketing międzynarodowy 3
1. Podstawy marketingu międzynarodowego 4
2. Badania marketingowe rynków zagranicznych 9
3. Organizacja i formy działań na rynku globalnym 16
4. Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych 19
5. Globalny Marketing Mix 23

Rozdział V. Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym 32
1. Otoczenie kulturowe i jego znaczenie w marketingu międzynarodowym 32
2. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 36
3. Język niewerbalny, religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe marketingu 42
4. Szok kulturowy a marketing 50