Marketing działalności Polbank EFG

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU USŁUG 5
1.1. Istota i definicja marketingu usług 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 11
1.3. Klasyfikacja i cechy usług 17
ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY POLBANK EFG 23
2.1. Strategie marketingowe 23
2.2. Struktura i organizacja firmy 28
2.3. Funkcjonowanie firmy na rynku usług bankowych 30
ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU FIRMY POLBANK EFG NA RYNEK 37
3.1. Rola i miejsce marketingu w działalności przedsiębiorstwa 37
3.2. Charakterystyka produktu 39
3.3. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek 40
3.4. Wpływ nowego produktu na funkcjonowanie banku 43
ZAŁĄCZNIK 45
ZAKOŃCZENIE 46
LITERATURA 48
WYKAZ RYSUNKÓW 50