Marketing w Internecie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MARKETING INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY „NOWĄ GOSPODARKĘ” 4
1.1. Istota marketingu internetowego 4
1.2. „Nowa gospodarka” i jej zakres 5
1.3. Wpływ Internetu na gospodarkę i życie społeczne 11
1.4. Wybrane narzędzia Internetu stosowane w marketingu 18
1.5. Znaczenie i zakres zastosowania sieci WWW w marketingu 21

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W INTERNECIE 26
2.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw 26
2.2. Narzędzia promocji w Internecie 30
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie siecią jako środkiem promocji 42

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA ORAZ HANDEL W SIECI 45
3.1. Handel elektroniczny w Polsce 45
3.2. Transakcje w Internecie 49
3.3. Koncepcje marketingowe w handlu elektronicznym 52
3.4. Giełdy i przetargi w Internecie 55
3.5. Rozwój rynków elektronicznych 61

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70