Funkcja dydaktyczna przedszkola

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSZKOLE – POJĘCIE, FUNKCJE I ZADANIA 4
1.1. Przedszkole – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje przedszkola 7
1.3. Rola nauczyciela w przedszkolu 9
1.4. Program przedszkola 15

ROZDZIAŁ II. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA 20
2.1. Pojęcie funkcji dydaktycznej 20
2.2. Metody funkcji dydaktycznej 21
2.3. Klasyfikacja środków dydaktycznych 24
2.4. Proces realizacji funkcji dydaktycznej przedszkola 26

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR XXX W WARSZAWIE 30
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 30
3.2. Statut przedszkola nr XXX 31
3.3. Struktura organizacyjna i kadra 33

ROZDZIAŁ IV. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR XXX 38
4.1. Zadania dydaktyczne przedszkola 38
4.2. Realizacja funkcji dydaktycznej przedszkola 40
4.2.1. Efektywność stosowanych metod nauczania 46
4.3. Podsumowanie 51

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW 56