Przemoc w szkole, a bezpieczeństwo uczniów

Wstęp 2

Rozdział I . SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 4
1. Socjalizacyjne zadania szkoły 4
2. Charakterystyka relacji interpersonalnych uczniów 11

Rozdział II. PRZYCZYNY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 20
1. Charakterystyka zachowań agresywnych wśród uczniów 20
2. Przyczyny szkolnej agresji 23
3. Najczęściej spotykane fazy zachowań agresywnych wśród uczniów 35

Rozdział III. OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY 37
1. Kryzys i wychowanie w polskiej szkole 37
2. Obowiązki w szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 43

Rozdział IV. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAWCZE 51
1.Przedmiot i cel badań 51
2. Problem badawczy 52
3. Hipoteza tematu 53
4. Zmienne i wskaźniki 54
5. Techniki i narzędzia badawcze 56

Rozdział V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 65

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 89
Spis wykresów 90
ANEKS 1 92
ANEKS 2 96
ANEKS 3 99

Świetna praca dyplomowa, trzy badania, w aneksie kwestionariusze trzech badań:

  1. Kwestionariusz ankiety – do nauczycieli.
  2. Kwestionariusz ankiety – do uczniów.
  3. Kwestionariusz ankiety – do rodziców.