Zjawisko dysonansu poznawczego wśród młodzieży licealnej

Wstęp 2

Rozdział I. Główne założenie teorii 4
1.1. Przykłady pojawienia się dysonansu 4
1.2. Sposoby redukowania dysonansu 14

Rozdział II. Teoria dysonansu poznawczego a wyjaśnienie zachowania człowieka 28
2.1. Niezgodność między zachowaniem a przekonaniami 28
2.1.1. Czym jest „niewystarczające uzasadnienie zewnętrzne”? 34
2.2. Dysonans poznawczy a myślenie racjonalne 35
2.2.1. Potwierdzanie oczekiwań jako redukcja dysonansu 37
2.3. Dysonans poznawczy a uzasadnienie wysiłku 40
2.4. Dysonans poznawczy a zachowania moralne 42
2.4.1. Dysonans poznawczy a czyny moralne 43

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cele i hipotezy badania 45
3.2. Metody i narzędzia badawcze 60

Rozdział V. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pedagogów młodzieży licealnej 62
5.1. Źródła zachowania młodzieży i mechanizm adaptacyjny 62
5.2. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie a dysonans poznawczy 66
5.3. Zamęt tożsamościowy 67

Zakończenie 71
Bibliografia 72