ZPORR jako instrument finansowania infrastruktury drogowej w powiecie

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie infrastruktury drogowej 3
1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3
2. Sektorowy Program Operacyjny Transport 11
3. Fundusz Spójności 13

Rozdział II. Charakterystyka powiatu bielskiego 14
1. Informacje ogólne 14
2. Infrastruktura drogowa 15
3. Potrzeby powiatu w zakresie infrastruktury drogowej 18

Rozdział III. Wniosek aplikacyjny na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Olszewo- Boćki 22
1. Analiza składanych wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych 22
2. Ogólna informacja o zadaniu przebudowa drogi Nr 1691B 22
3. Cel projektu i wskaźniki osiągania celów 23
4. Harmonogram realizacji zadania 25
5. Koszt projektu i źródło jego sfinansowania 25

Załącznik 28
Zakończenie 29
Bibliografia 30
Spis tabel i rysunków 32