Archiwa tagu: rozdział pracy dyplomowej

Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego

jeden rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 3
1. Pojęcie i rodzaj przedsiębiorstw handlowych 3
2. Specyfika małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w handlu detalicznym 16

Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania 1
1.1. Ewolucja teorii zarządzania, podejście systemowe 1
1.2. Istota i definicje zarządzania 4
1.3. Funkcje zarządzania 9
1.3.1. Planowanie 9
1.3.2. Organizowanie 12
1.3.3. Motywowanie 16
1.3.4. Kontrolowanie 17

Podejmowanie działalności gospodarczej

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Mikro, mały i średni przedsiębiorca 3
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy 3
2.2. Wspólnotowa definicja małego i średniego przedsiębiorcy 8
2.3. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 13
2.3.1. Polska 16
2.3.2. Austria 18
2.3.3. Belgia 19
2.3.4. Niemcy 21

Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne)

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 3
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 3
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 14
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 19