Podejmowanie działalności gospodarczej

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Mikro, mały i średni przedsiębiorca 3
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy 3
2.2. Wspólnotowa definicja małego i średniego przedsiębiorcy 8
2.3. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 13
2.3.1. Polska 16
2.3.2. Austria 18
2.3.3. Belgia 19
2.3.4. Niemcy 21