System transportu w przedsiębiorstwie logistycznym i możliwości jego doskonalenia

Koncepcja pracy oraz pierwszy rozdział

  1. przeprowadzić analizę literaturowa dotycząca systemu transportu samochodowego.
  2. opracować strukturę, zadania i charakterystyki techniczne pojazdów mechanicznych w przedsiębiorstwie logistycznym.
  3. opracować strukturę zarządzania systemem transportowym w przedsiębiorstwie logistycznym.
  4. opracować projekt koncepcyjny doskonalenia systemu stacjonarnego i dynamicznego zarządzania transportem w przedsiębiorstwie logistycznym.
  5. opracować uwarunkowania wdrożeniowe zmodyfikowanego systemu transportu w przedsiębiorstwie logistycznym.
  6. opracować wnioski końcowe.

Rozdział I. Transport samochodowy 2
1.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 2
1.1.1. Uregulowania krajowe 4
1.1.2. Regulacje międzynarodowe 15
1.2. Infrastruktura transportu samochodowego 16