System oceniania telemarketerów w call center w firmie Axel Springer Kontakt sp. z o.o.

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OCENIANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- zagadnienia teoretyczne 3
1.2. Ocenianie pracowników 12
1.2.1. Pojęcie i cele 12
1.2.2. Zasady i kryteria 16
1.2.3. Techniki oceniania 20

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 24
2.1. Teren badań 24
2.2. Cel badań 25
2.3. Problem i problematyka badawcza 26
2.4. Hipoteza 28
2.5. Metody badań 30

ROZDZIAŁ III. RELACJA MIĘDZY OCENAMI OCENIANIA A WARUNKAMI PRACY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 32
3.1. Procedura i kryteria oceny telemarketerów 32
3.2. Ocena elementów oceniana 42
3.2.1. Cele i zasady 42
3.2.2. Okres oceniania 46
3.2.3. System oceniania 47
3.3. Ocena pracy własnej 49
3.4. Ocena elementów warunków pracy 52
3.4.1. Wynagrodzenia 52
3.4.2. Elementy organizacyjne 54
3.4.3. Współpraca w zespole 59
3.5. Docenianie pracowników 61

PODSUMOWANIE- WERYFIKACJA HIPOTEZ 66

BIBLIOGRAFIA 69

SPIS TABEL 71

SPIS RYSUNKÓW 72

ZAŁĄCZNIKI 74