Skutki emigracji zarobkowych lekarzy dla bezpieczeństwa państwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Migracje międzynarodowe specjalistów wysokiej klasy- mechanizmy i uwarunkowania 3
1.1. Istota i pojęcie migracji 3
1.2. Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego 6
1.3. Przesłanki migracji polskich specjalistów 8

Rozdział 2. Migracje zagraniczne polskiego personelu 12
2.1. Migracje zagraniczne Polaków 12
2.2. Migracje zagraniczne pracowników służby zdrowia 15