Skuteczność i efektywność zarządzania

Wstęp 1
Rozdział 1. Sprawność zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie skuteczności rynkowej i efektywności operacyjnej 3
1.1. Pojęcie i cele zarządzania 3
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 4
1.2.1. Planowanie 6
1.2.2. Organizowanie 7
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej 8
1.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu 9
1.2.5. Kontrola 10
1.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 12
1.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania 13
1.3.2. Koncepcja strategii 14
1.3.3. Proces zarządzania strategicznego 15
Rozdział 2. Czynniki skuteczności i efektywności zarządzania 23
2.1. Skuteczność organizacji 23
2.2. Efektywność organizacji 25
2.2.1. Mierniki efektywności – wskaźniki rentowności 28
2.2.2. Wskaźniki płynności jako mierniki efektywności 33
Rozdział 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A. 40
3.1. Prezentacja firmy 40
3.2. Ocena struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo- majątkowej przedsiębiorstwa 42
3.2.1. Analiza bilansu 42
3.2.2. Rachunek zysków i strat 46
Rozdział 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analizę wskaźnikową 52
3.1. Płynność finansowa 52
3.2. Ocena sprawności działania 53
3.3. Analiza wspomagania finansowego 55
3.4. Rentowność 56
3.5. Konkurencyjność Przedsiębiorstwa XYZ w przededniu integracji z Unią Europejską. 56
Podsumowanie 66
Wnioski 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 72
Załącznik nr 1 73
Załącznik nr 2 74
Załącznik nr 3 75