Strategia konkurencji jako element zarządzania strategicznego

Wstęp 2
Rozdział I. Istota strategii konkurencji 3
1. Pojęcie strategii konkurencji i czynniki kształtujące jej budowę 3
2. Wytyczne wyboru strategii konkurencji 11
3. Podstawowe rodzaje strategii konkurencji 17
4. Podstawy formułowania skutecznej strategii konkurencji 24
5. Problemy w procesie formułowania strategii konkurencji 27
6. Znaczenie misji i celów dla budowy strategii konkurencji 30
Rozdział 2. Elementy zarządzania strategicznego 35
1. Zarządzanie ryzykiem 35
2. Zarządzanie zmianą 39
3. Zarządzanie rozwojem organizacji 42
4. Zarządzanie wizją organizacji 45
5. Zarządzanie kryzysowe 47
6. Zarządzanie wartością firmy 51
Rozdział 3. Empiryczna ocena funkcjonowania spółki akcyjnej 58
1. Charakterystyka działalności Spółki 58
2. Ocena wyników zarządzania strategicznego w Spółce 66
2.1. Badanie otoczenia 66
2.2. Prognozowanie kierunków zmian i rozwoju 73
2.3. Rozwijanie potencjału Spółki 74
3. Określenie celów i zasad w długim okresie funkcjonowania spółki 76
Zakończenie 80
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 82