Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy
1.1. Zatrudnienie kobiet w polskim prawie pracy
1.2. Zatrudnienie kobiet w międzynarodowym prawie pracy
1.3. Równouprawnienie kobiet a prawa człowieka

Rozdział II. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.1. Zjawiska dowodzące dyskryminacji na rynku pracy
2.2. Odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy
2.2.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci
2.2.2. Segregacja zawodowa według płci
2.2.3. Rozmiar i struktura rejestrowanego bezrobocia według płci
2.3. Zróżnicowanie wynagrodzeń za prace według płci
2.3.1.Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn
3.3.1. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na wykształcenie
3.3.2. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na poziom grupy zawodowej
2.4. Pominiecie przy awansowaniu lub przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą
2.5. Pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Rozdział III. Sankcje w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zarobki kobiet i mężczyzn – sytuacja w Unii Europejskiej
3.1. Standardy w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
3.2. Zalecenia dla Państw Członkowskich w polityce równouprawnienia
3.3. Sytuacja w Polsce w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks