Rola personelu hotelowego na przykładzie hotelu Sheraton w Warszawie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZADANIA PERSONELU W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNEGO HOTELU 4
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa 4
1.2. Polityka personalna we współczesnym hotelu 7
1.3. Schemat stanowisk pracy w hotelarstwie 11
1.4. Zadania pracowników recepcji i służb parterowych 15
1.5. Zadania pracowników służb pięter 19

ROZDZIAŁ II. ROLA I ZADANIA ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELOWEGO NA PRZYKŁADZIE HOTELU SHERATON W WARSZAWIE 25
2.1. Ogólne informacje na temat hotelu 25
2.2. Polityka kadrowa a kształtowanie profesjonalizmu załogi hotelu 28
2.3. Metody i techniki doskonalenia systemu kadrowego 36
2.4. Szczególna odpowiedzialność personelu za gościa i jego mienie 41

ROZDZIAŁ III. STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA PERSONELU USŁUGOWEGO HOTELU SHERATON 44
3.1. Ogólne założenia rozwoju badań marketingowych w hotelarstwie 44
3.2. Marketingowa koncepcja oddziaływania na personel 49
3.3. Czynniki i kierunki doskonalenia personelu hotelowego 56

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 68
SPIS TABEL 69
SPIS ZDJĘĆ 70