Prace dyplomowe z dziedziny: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Tradycyjne a nowoczesne media reklamowe

Wstęp 1
Rozdział 1. Tradycyjne media reklamy. 6
1.1. Reklama telewizyjna. 6
1.2. Reklama radiowa. 18
1.3. Reklama prasowa. 22
1.4. Reklama zewnętrzna. 27
1.5. Billboardy. 28
1.6. Reklama na samochodach. 29
1.7. Wkładki reklamowe. 30
Rozdział 2. Nowe media reklamowe. 31
2.1. Powstanie multimediów. 31
2.2. Internet. 34
2.2.1. Historia powstania Internetu. 34
2.2.2. Zasada działania Internetu. 39
2.3. Rodzaje internetowej reklamy. 45
2.3. Telewizja interaktywna i cyfrowa. 53
2.4. Radio Data System. 56
2.5. CD-ROM i DVD-ROM. 57
Rozdział 3. Porównanie tradycyjnych i nowoczesnych mediów reklamowych. 63
3.1. Tradycyjne media w Internecie. 63
3.2. Tradycyjna a nowoczesna reklama. 64
3.3. Prognozy na przyszłość 71
Podsumowanie 73
Bibliografia 75

Rozwój reklamy zewnętrznej w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Elementy marketingu mix 3
1.1. Narzędzia marketingu mix 4
1.2. Funkcje i struktura promocji jako element marketingu mix 5
1.3. Pojęcie reklamy. 13
1.4. Rodzaje reklamy. 16
Rozdział 2. Charakterystyka reklamy zewnętrznej. 25
2.1. Zalety i wady reklamy zewnętrznej. 25
2.2. Co to jest skuteczność reklamy? 26
2.3. Koszty kampanii outdoorowej. 32
2.4. Planowanie reklamy zewnętrznej. 32
Rozdział 3. Obraz rynku reklamy zewnętrznej. 40
3.1. Ogólna sytuacja na rynku polskim. 40
3.2. Agencje reklamowe. 43
3.2.1. Firma AMS S.A. 43
3.2.2. Firma Europlakat. 52
3.3. Klienci agencji reklamowych 53
3.3.1. Postawy polskich konsumentów wobec reklamy zewnętrznej 54
3.3.2. ?Sezonowość? outdooru 56
Rozdział 4. Kierunki rozwoju rynku outdoorowego. 61
4.1. Badania rynku 62
4.2. Analiza szans i zagrożeń (Analiza SWOT). 63
4.3. Zakazy w reklamie zewnętrznej 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Rola i skuteczność reklamy telewizyjnej w Polsce

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. REKLAMA I JEJ CELE 6
1.1. Miejsce reklamy w promotion-mix 6
1.2 Pojęcie reklamy i jej klasyfikacja 9
1.3. Budowa przekazu reklamowego 10
1.3.1 Wybór celów reklamy 11
1.3.2. Adresaci reklamy 12
1.3.3. Budżet reklamy 12
1.3.4. Dobór treści reklamowych 13
1.3.5. Wybór mediów 14
ROZDZIAŁ II. BADANIE REKLAMY 16
2.1. Badanie skuteczności reklamy 16
2.2. Skuteczność reklamy – wpływ na wielkość sprzedaży 18
2.3. Metody mierzenia skuteczności reklamy telewizyjnej 20
ROZDZIAŁ III. REKLAMA TELEWIZYJNA 25
3.1. Reklama telewizyjna w prawie polskim 25
3.2. Cechy reklamy telewizyjnej, jej zalety i wady 27
3.3. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej. 29
3.3.1. Obraz 29
3.3.2. Słowo 30
3.3.3. Kolor 30
3.3.4. Muzyka 31
3.4. Najczęściej stosowane formy reklamówek telewizyjnych 32
3.4.1. Demonstracja 33
3.4.2. Rekomendacja 33
3.4.3. Humor 36
3.4.4. Scenka rodzajowa z życia 36
3.4.5. Styl życia 37
3.4.6 Animacja 37
3.4.7. Racjonalny powód 38
3.4.8. Emocje 38
ROZDZIAŁ IV. NADAWCY TELEWIZYJNI W POLSCE I WYDATKI NA REKLAMĘ TELEWIZYJNĄ. 41
4.1. Sytuacja nadawców telewizyjnych na rynku. 41
4.2. Polski rynek reklamy telewizyjnej 48
ROZDZIAŁ V. WYBRANE TELEWIZYJNE KAMPANIE REKLAMOWE 50
5.1. Reklama piwa w Polsce 50
5.2. „Piwo z polską duszą” – kampania reklamowa Okocimia. 55
5.3.  Moralny wymiar reklamy – na przykładzie telewizyjnej kampanii piwa bezalkoholowego Bosman 57
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68

Rola koloru w przekazie reklamowym

WSTĘP 3
Rozdział 1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów 6
1.1. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru. 7
1.2. Współczesna symbolika barw. 13
1.3. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie  barwne. 16
1.4. Związek barwy z psychiką ? oddziaływanie koloru na psychikę. 20
1.5. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem. 21
Rozdział 2. Barwa w przekazie reklamowym 28
2.1. Odbiór barw przez człowieka 28
2.2. Barwa jako element kompozycji przekazu reklamowego. 30
2.2.1. Przygotowanie reklamy. 31
2.2.2. Adresat reklamy 33
2.2.3. Barwa reklamy a jej odbiór 35
2.3. Kampanie reklamowe 37
Rozdział 3. Rola barwy w polityce 47
Rozdział 4. Informowanie kolorem 52
4.1. Informacyjna rola koloru. 52
4.2. Informowanie ubiorem 54
4.3. Kolory w religiach. 57
Zakończenie 59
BIBLIOGRAFIA 60

Reklama na tle innych narzędzi promocji w firmie Polfrost

Wstęp 1
Rozdział 1. Ogólne informacje na temat promocji. 3
1.1. Czym nie jest, a czym jest promocja. 3
1.2. Podstawowe elementy promocji 4
1.3. Modele procesu komunikacji ? model jedno- i dwustopniowy 5
1.4. Jak skonstruować skuteczny proces komunikacji 7
1.5. Co daje, a co zabiera promocja 16
1.6. Różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (przemysłowych). 17
Rozdział 2. Reklama a pozostałe narzędzia promocji 19
2.1. Reklama? najpopularniejszy element promotion mix 25
2.2. Promocja Sprzedaży – narzędzia krótkookresowego wzrostu 33
2.3. Marketing Bezpośredni 37
2.4. Public Relations 41
2.5. Sprzedaż Osobista 46
Rozdział 3. Formy reklamy 51
2.1. Istota i rodzaje reklamy wewnętrznej i zewnętrznej 51
2.2. Zasady projektowania plakatu reklamowego 55
2.3. Plakat i miejsca na reklamy plakatowe 57
Rozdział 4. Reklama i promocja w firmie Polfrost Internationale Spedition. 61
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 61
4.2. Formy reklamy wykorzystywane przez Polfrost Internationale Spedition. 65
4.3. Udział reklamy w działaniach promocyjnych firmy Polfrost Internationale Spedition. 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Reklama medium uświadamiającym potrzeby

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. WPŁYW REKLAMY NA POSTĘPOWANIE KONSUMENTA NA RYNKU 5
1.1 Polityka promocji jako element marketingu-mix. 5
1.2 Wybór rynku docelowego. 8
1.3 Ustalanie celów reklamy. 10
1.4 Wybór mediów. 11
1.5 Proces podejmowania decyzji. 15
1.6 Reklama a postępowanie konsumentów na rynku. 19
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY OSOBOWOŚCI DO, JAKICH ODWOŁUJE SIĘ REKLAMA 25
2.1  Osobowość – próba definicji. 25
2.2  Podatność na reklamę. 28
2.3  Związek funkcji reklamy i poszczególnych cech osobowości. 30
2.4  Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 32
2.5  Wpływ reklamy na podświadomość. 34
2.6  Cechy przekazu reklamowego wpływające na poszczególne elementy osobowości. 35
2.7  Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 36
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES UŚWIADAMIANIA POTRZEB PRZEZ REKLAMĘ 40
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52

Płatne i bezpłatne formy reklamy internetowej

Wstęp 1
Rozdział 1. Historia reklamy w Internecie. 5
1.1. Powstanie Internetu. 5
1.2. Początki reklamy internetowej. 9
1.3. Historia polskiego Internetu. 11
Rozdział 2. Formy reklamy internetowej. 13
2.1. Witryna WWW jako podstawowa forma reklamowania się w Internecie. 13
2.2. System wymiany bannerów. 18
2.3. Poczta elektroniczna. 26
2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 33
Rozdział 3. Czynniki decydujące o wyborze formy reklamy. 46
3.1. Odbiorca reklamy w Internecie. 48
3.2. Stosowność produktu do reklamowania w Internecie. 54
3.3. Korzyści z zaistnienia w Internecie. 57
Rozdział 4. Ocena skuteczności reklamy internetowej. 60
Zakończenie. 69
Bibliografia. 73

Komercyjne wykorzystanie Internetu w reklamie i promocji

Wstęp
Rozdział 1. Internet – podstawowe pojęcia i definicje.
1.1. Historia powstania Internetu.
1.2. Jak działa Internet.
1.3. Powstanie World-Wide Web.
1.4. Co to jest WWW.
1.5. Internet w liczbach.
1.6. Tradycyjne media w Internecie.
1.7. Zalety reklamy internetowej.
Rozdział 2. Prawne regulacje reklamy w Internecie.
2.1. Ochrona praw konsumenta
2.2. Spam – niechciana reklama.
2.3. Organizacje kontrolujące uczciwość reklam w Internecie.
Rozdział 2. Reklama firmy w Internecie – projekt kampanii reklamowej w Internecie.
2.1. Cele kampanii reklamowej i możliwość ich realizacji w Internecie.
2.2. Rynek docelowy w Internecie.
2.3. Skuteczne metody reklamy w Internecie.
2.3.1. Rejestracja w systemach wyszukiwawczych.
2.3.2. Obecność w katalogach tematycznych i listach najciekawszych zasobów.
2.3.3. Aktywność w grupach dyskusyjnych.
2.3.4. Wymiana łączników – czyli jak firmy nawzajem pomagają sobie w reklamowaniu.
2.3.5. Ekonomia prezentu w Internecie.
Rozdział 3. Łączenie tradycyjnych i internetowych metod reklamy.
3.1. Tradycyjne media w Internecie.
3.2. Tradycyjna a nowoczesna reklama.
3.3. Prognozy na przyszłość.
Rozdział 4. Zyski z działalności w Internecie.
4.1. Skutki reklamy w Internecie, czyli zakupy w sieci.
4.2. Kto reklamuje się w sieci?
4.3. Reklama na CD-ROM.
Zakończenie
Bibliografia

Funkcje komunikacyjne koloru w reklamie

WSTĘP
Rozdział I NATURA I POSTRZEGANIE KOLORU
1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów
2. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru
3. Współczesna symbolika barw
4. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie  barwne
5. Związek barwy z psychiką ? oddziaływanie koloru na psychikę
6. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem
Rozdział II ROLA KOLORU W KULTURZE
1. Kolor a osobowość
2. Kolor w religiach
3. Kolor w symbolice i obrzędach
Rozdział III ZASTOSOWANIE KOLORU W REKLAMIE
1. Zastosowanie koloru w reklamie politycznej
2. Kolor ? element tożsamości produktu i firmy
3. Zastosowanie koloru w reklamie
4. Co to jest skuteczność reklamy? Kolor a skuteczność
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

Rola i znaczenie dzienników jako mediów reklamowych

Wstęp
Rozdział 1. Historia reklamy prasowej
Rozdział 2. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji
2.1. Reklama w systemie instrumentów marketingu
2.2. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność
2.2.1. Wybór celów reklamy
2.2.2. Adresaci reklamy
2.2.3. Budżet reklamy
2.2.4. Dobór treści reklamowych
2.2.5. Wybór mediów
2.3. Formy reklamy
Rozdział 3. Podział dzienników
3.1. Podział dzienników ze względu na zasięg
3.2. Podział dzienników ze względu na porę ukazywania się
3.3. Podział dzienników ze względu na podejmowaną tematykę
Rozdział 4. Budowa i wydania dziennika
Rozdział 5. Mocne strony reklamy w dziennikach
5.1. Związane z szybkością oddziaływania
5.2. Związane z finansami
5.3. Związane z zasięgiem / częstotliwością
5.4 Związane ze specyfiką oddziaływania reklamy w prasie
5.5 Związane z psychologiczną stroną oddziaływania reklamy w dziennikach
6.1. Związane z zasięgiem / częstotliwością i szybkością działania
6.2. Związane z ograniczeniami technicznymi
6.3. Związane z psychologicznymi aspektami oddziaływania reklamy w prasie
6.4. Związane ze strategią promocyjną
6.5. Inne, specyficzne
Rozdział 7. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach
Rozdział 8. Sytuacje, w których reklama w dziennikach jest koniecznością
Bibliografia