Archiwa tagu: Reklama w Internecie

Reklama w Internecie

Wstęp 2
Rozdział 1. Internet – zakres pojęciowy i formy użytkowania 4
1.1. Historia powstania globalnej sieci 4
1.2. Sposób działania Internetu 9
1.3. Reklama a Internet 13
1.3.1. Pojęcie i uwarunkowania prawne reklamy 13
1.3.2. Reklama jako element marketingu 16
1.3.3. Cele reklam 20
1.3.4. Funkcje komunikatu reklamowego 21
Rozdział 2. Internet nowym medium reklamowym 26
2.1. Zastosowanie Internetu w reklamie – medium typu „pull” 26
2.2. Interaktywność reklam internetowych 28
2.3. Formy reklam internetowych 29
2.4. Zakupy w „sieci” 32
2.5. Ocena skuteczności reklamy w Internecie 34
2.6. Reklamy tradycyjne a reklamy internetowe 37
2.6.1. Rozwiązania pomiędzy reklamą tradycyjną a reklamą On- Line 37
2.6.2. Agencje reklamowe i domy mediowe jako instytucje świadczące usługi w promocji on-line 38
2.6.3. Przyszłość reklamy internetowej 42
Rozdział 3. Promocja w Internecie 44
3.1. Działania promocyjne firm 44
3.2. Public relations 47
3.3. Strategie promocyjne 49
3.4. Opracowywanie ofert w Internecie 51
Rozdział 4. Wortal „Na widelcu” jako przykład internetowej promocji 63
4.1. Wortal– znacznie pojęcia i jego zasięg 63
4.2. Historia wortalu 68
4.3. Różnica między wortalem a portalem 69
4.4. Wortal „Na widelcu” niekonwencjonalną formą reklamy 73
4.4.1. Historia wortalu „Na widelcu” 75
4.4.2. Oferta wortalu „Na widelcu” 76
4.4.3. Wortal „Na widelcu” na tle konkurencji 79
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 88