Charakterystyka działań promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno – handlowym

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Rola promocji w przeglądzie literatury 4
1.1. Pojęcie marketingu i promocji 4
1.2. Promocja jako jedno z narzędzi marketingu – mix 7
1.2.1. Produkt 7
1.2.2. Cena 12
1.2.3. Dystrybucja 13
1.2.4. Promocja 16
1.3. Narzędzia promocji 17
1.3.1. Reklama 17
1.3.2. Sprzedaż osobista 18
1.3.3. Promocja sprzedaży 19
1.3.4. Public relations 20
Rozdział drugi Ocena działalności promocyjnej w P.P.H. „X” 21
2.1.Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 21
2.2. Mix marketingowy w P.P.H. „X” 26
2.2.1. Produkt 26
2.2.2. Cena 28
2.2.3. Dystrybucja 28
2.3. Narzędzia promocyjne stosowane w branży herbacianej na przykładzie zakładu P.P.H. „X” 30
Zakończenie 34
Spis wykorzystanej literatury 35
Spis rysunków i załączników 36