Protokół dyplomatyczny w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Protokół jako „liturgia” dyplomacji 3
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji 3
1.2. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego 10
1.3. Geneza ustanowienia protokołu dyplomatycznego 14

Rozdział II. Zasady protokołu dyplomatycznego w kontekście działań politycznych 28
2.1. Politycy i zasady politycznej podmiotowości 28
2.2. Public relations w polityce 39
2.2.1. Motywy i cele działań public relations w kontekście protokołu dyplomatycznego 42
2.2.2. Public relations i protokół jako proces 44
2.3. Zasada precedencji w protokole dyplomatycznym 48

Rozdział III. Funkcje protokołu dyplomatycznego w dyplomacji a dobre obyczaje w kontaktach towarzyskich 50
3.1. Dyplomacja jako narzędzie polityki zagranicznej państwa 50
3.2. Wymagania względem dyplomatów 52
3.3. Obyczajowość kontaktów towarzyskich 70

Zakończenie 80
Bibliografia 84