Promocja jako element kształtowania dobrego wizerunku firmy modowej

Wstęp    2
Rozdział I.
Promocja w działalności firmy    3
1. Promocja jako element marketingu-mix    3
2. Narzędzia polityki promocji    13
2.1. Reklama    15
2.2. Promocja sprzedaży    20
2.3. Public relations w kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa    21
2.4. Sprzedaż osobista jako element promocji    23
Rozdział II.
Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy X Fashion Collection    26
1. Podstawy kreowania wizerunku firmy    26
2. Kampania promocyjna firmy X 31
2.1. Promocja przeprowadzona w telewizji    32
2.2. Promocja firmy na targach, pokazach mody i konkursach piękności    33
2.3. Artykuły i zdjęcia publikowane w prasie    35
2.4. Sprzedaż osobista    49
2.5. Efekty przeprowadzonej kampanii promocyjnej    51
Zakończenie i wnioski    57
Bibliografia 59