Analiza rynku nieruchomości komercyjnych

Wstęp

Rozdział I.
Nieruchomość komercyjna istota i pojęcie
1.1. Nieruchomość komercyjna – ujęcie definicyjne
1.2. Cechy nieruchomości komercyjnych jako obiektów inwestycji
1.3. Nieruchomości handlowe jako rodzaj nieruchomości komercyjnych

Rozdział II.
Sektory komercyjnego rynku nieruchomości na tle podstawowych wskaźników gospodarczych w Polsce
2.1. Polska jako miejsce inwestycji zagranicznych i bezpośrednich
2.2. Rozwój sektora małych i dużych powierzchni biurowych
2.3. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych

Rozdział III.
Analiza rynku nieruchomości komercyjnych w latach 2013-2015
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie w analizowanych latach
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Krakowie w analizowanych latach
3.3. Rynek nieruchomości komercyjnych w Poznaniu w analizowanych latach

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów