Motywacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu firmy

Wstęp

Rozdział 1. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
1.1 Wprowadzenie
1.2 Motywacja: teoria a praktyka
1.3 System motywacyjny organizacji, składniki systemu motywacyjnego organizacji

Rozdział 2. Elementy finansowe w motywowaniu pracowników
2.1 Kształtowanie płacy zasadniczej
2.2 Premia jako instrument motywowania
2.3 Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia
2.4 Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac
2.5 Elementy pozafinansowe
2.6 Motywowanie w okresie recesji
2.7 Antymotywacja – błędy w motywowaniu
2.8 Mobbing – patologia motywowania pracowników

Rozdział 3  Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1 Cel i przedmiot badań na podstawie dwóch firm
3.2 Problem badawczy
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4 Plan i etapy badań
3.5 Narzędzie badawcze pt. Czy w Twojej firmie stosuje się dane systemy  motywacyjne?
3.6 Organizacja i przebieg badań
3.7 Dobór osób do badań

Rozdział IV Analiza wyników badań własnych
4.1 Opis uzyskanych wyników
4.2 Analiza wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks