Motywacja jako ważny element rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i rodzaje motywacji 4
1.1. Zarys historyczny systemów motywacyjnych 4
1.2. Pojęcie systemu motywacyjnego 7
1.3. Rodzaje motywacji oraz jej podział ze względu na stanowisko pracy 12
Rozdział II. Charakterystyka firmy Classen-Pol SA 21
2.1. Historia firmy Classen-Pol SA 21
2.2. Działalność firmy Classen-Pol SA 29
2.3. Struktura organizacyjna firmy Classen-Pol SA 32
Rozdział III. Motywacja pracowników w firmie Classen – Pol SA 36
3.1. Motywacja pracowników w firmie Classen-Pol SA z rozróżnieniem poszczególnych typów stanowisk 36
3.2. Poprawa systemu motywacji w firmie Classen-Pol SA 41
3.3. Korzyści zalecanego przeze mnie systemu motywacji w firmie Classen-Pol SA 44
Podsumowanie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 54
Spis rysunków 55
Spis zdjęć 56