Kredyty dla osób fizycznych na podstawie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Przedmiot i zakres działalności banków 5
1. Pojęcie, funkcje i zakres działalności banków 5
2. Formy działalności banków – pożyczki i kredyty 14
3. Rodzaje kredytów bankowych 20
Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 29
2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 40
3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 44
4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 48
Rozdział 3. Prawne formy zabezpieczeń kredytowych 59
1. Pojęcie i klasyfikacja zabezpieczeń 59
2. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych 63
3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych 69
Rozdział 4. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2014-2015 76
1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 76
2. Warunki przyznawania kredytów 81
3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 83
4. Analiza działalności kredytowej w latach 2014-2016 92
Zakończenie 97
Literatura 98
Spis tabel i rysunków 100