Archiwa tagu: Kredyty dla osób fizycznych

Kredyty dla osób fizycznych na podstawie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Przedmiot i zakres działalności banków 5
1. Pojęcie, funkcje i zakres działalności banków 5
2. Formy działalności banków – pożyczki i kredyty 14
3. Rodzaje kredytów bankowych 20
Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 29
2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 40
3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 44
4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 48
Rozdział 3. Prawne formy zabezpieczeń kredytowych 59
1. Pojęcie i klasyfikacja zabezpieczeń 59
2. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych 63
3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych 69
Rozdział 4. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2014-2015 76
1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 76
2. Warunki przyznawania kredytów 81
3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 83
4. Analiza działalności kredytowej w latach 2014-2016 92
Zakończenie 97
Literatura 98
Spis tabel i rysunków 100

Kredyty dla osób fizycznych

WSTĘP 2
Rozdział I
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4
1.1. Uwagi ogólne 4
1.2. Kredyty na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku 8
1.3. Pożyczki pieniężne 13
1.4. Pożyczki lombardowe (zastawne) 14
1.5. Kredyty mieszkaniowe 15
1.6. Studium przypadku 17
Rozdział II
ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ 24
2.1. Ryzyko kredytowe 24
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej 29
2.3. Kryteria oceny zdolności kredytowej. Sposoby zapobiegania „przekredytowaniu” 31
2.4. Przykłady podejścia banków do określania zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych 33
2.5. Metoda credit – scoring 35
2.6. Studium przypadku 38
Rozdział III
ZABEZPIECZENIE PRAWNE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 41
3.1. Poręczenia cywilne 41
3.2. Poręczenia wekslowe 45
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 51
3.4. Przewłaszczenie należności 56
3.5. Obciążenia nieruchomości 60
3.6. Studium przypadku 62
Rozdział IV
PRZEBIEG KREDYTOWANIA 65
4.1. Wnioski kredytowe 65
4.2. Opiniowanie potrzeb kredytowych i podejmowanie decyzji 70
4.3. Zawieranie umów 72
4.4. Wykorzystywanie kredytów 77
4.5. Spłata kredytów 77
4.6. Studium przypadku 81
ZAKOŃCZENIE 84
Spis tablic 87
Literatura 88