Karty płatnicze w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Opis kart płatniczych 5
1.1. Definicja karty 5
1.2. Karta płatnicza a inne formy płatności 7
1.2.1. Karta płatnicza a pieniądz gotówkowy 7
1.2.2. Karta płatnicza a czek 8
1.3. Wydawcy kart płatniczych 9
1.4. Ważność kart płatniczych 13
1.5. Typologia kart płatniczych 16
1.5.1. Karty kredytowe 16
1.5.2. Karty debetowe 17
1.5.3. Karty charge 18
1.5.4. Karty pre-paid 18
1.5.5. Combined cards 20
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne 20
1.7. Opłaty i prowizje 25

Rozdział II. Systemy kart płatniczych 27
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych 27
2.2. Krajowe systemy kart bankomatowych 42
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych 47

Rozdział III. Charakterystyka polskiego rynku kart płatniczych 51
3.1. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 51
3.2. Historia polskiej karty płatniczej 52
3.3. Rozwój rynku kart płatniczych 55
3.3.1. Bankomaty 60
3.3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami 61
3.4. Aspekty prawne 63
3.5. Przestępstwa kartowe 65

Rozdział IV. Zabezpieczenia kart płatniczych 72
4.1. Standardowe elementy zabezpieczające 75
4.2. Wypłaty z bankomatu 77
4.3. Zastrzeżenia kart 78
4.4. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie 80
4.5. Autoryzacja kart 84

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis fotografii 93
Spis schematów 94