Kierowanie działem sprzedaży i logistyki

Wstęp 2
Rozdział 1. Kierowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2 Organizacja 9
1.2.1. Pojecie organizacji 9
1.2.2. Wybrane techniki organizacji 13
1.2.3. Proces organizacji i jego struktura 15
1.3. Kierowanie 19
1.3.1 Kierowanie a zarządzanie 21
1.3.2 Funkcje kierowania 26
1.3.3 Style kierowania 28
1.3.4 Właściwości grupy pracowniczej 33
Rozdział 2 Założenia badawcze 36
2.1. Teren badań- przedsiębiorstwo X 36
2.2. Cel badań 39
2.3. Problem badawczy 40
2.4. Problematyka badawcza 42
2.5. Hipoteza badawcza wraz ze zmiennymi 49
2.6. Charakterystyka badanej grupy 54
2.7. Metody badań 55
Rozdział 3 Uwarunkowania dobrego kierowania w świetle badań własnych 58
3.1 Zadania kierownika i zespołu 58
3.2 Kryteria oceny kierowania zespołem 63
3.3 Stopień samodzielności i zapewniania podstaw do kierowania 76
3.4 Integracja zespołu 78
Podsumowanie 83
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88
Aneks 90