Archiwa tagu: Karty płatnicze w Polsce

Karty płatnicze w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Opis kart płatniczych 5
1.1. Definicja karty 5
1.2. Karta płatnicza a inne formy płatności 7
1.2.1. Karta płatnicza a pieniądz gotówkowy 7
1.2.2. Karta płatnicza a czek 8
1.3. Wydawcy kart płatniczych 9
1.4. Ważność kart płatniczych 13
1.5. Typologia kart płatniczych 16
1.5.1. Karty kredytowe 16
1.5.2. Karty debetowe 17
1.5.3. Karty charge 18
1.5.4. Karty pre-paid 18
1.5.5. Combined cards 20
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne 20
1.7. Opłaty i prowizje 25

Rozdział II. Systemy kart płatniczych 27
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych 27
2.2. Krajowe systemy kart bankomatowych 42
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych 47

Rozdział III. Charakterystyka polskiego rynku kart płatniczych 51
3.1. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 51
3.2. Historia polskiej karty płatniczej 52
3.3. Rozwój rynku kart płatniczych 55
3.3.1. Bankomaty 60
3.3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami 61
3.4. Aspekty prawne 63
3.5. Przestępstwa kartowe 65

Rozdział IV. Zabezpieczenia kart płatniczych 72
4.1. Standardowe elementy zabezpieczające 75
4.2. Wypłaty z bankomatu 77
4.3. Zastrzeżenia kart 78
4.4. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie 80
4.5. Autoryzacja kart 84

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis fotografii 93
Spis schematów 94

Karty płatnicze w polskim systemie bankowym

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1. Powstanie i rozwój kart płatniczych na świecie 5
2. Karty płatnicze w Polsce 7
3. Systemy kart płatniczych 9
3.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych i ich udział na rynku polskim 10
ROZDZIAŁ 2. Analiza rodzajów kart płatniczych 22
1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.Podział kart płatniczych 25
2.1.Karty „parapłatnicze” 26
2.2.Karty płatnicze 27
ROZDZIAŁ 3. Karty płatnicze w Polsce i Unii Europejskiej 42
3.1. Karty płatnicze w Unii Europejskiej 42
3.1.1 Karty w obiegu 46
3.1.2 Transakcje kartami w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 48
3.1.3 Sieć punktów handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczne terminale 49
3.1.4 Sieć bankomatów 50
3.2 Polski rynek kart płatniczych na tle rynku czeskiego i rynku węgierskiego 52
3.2.1 Karty w obiegu 52
3.2.2 Transakcje w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 53
3.3. Wnioski 54
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62