Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy WARS

Wstęp 2

Rozdział I POJĘCIE I TYPOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej i jej determinanty 4
1.2. Struktura liniowa 5
1.3. Struktura funkcjonalna 6
1.4. Struktura sztabowo-liniowa 8
1.5. Struktura dywizjonalna 10
1.6. Struktura macierzowa 11
1.7. Struktura zadaniowa 13

Rozdział II CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ  PRZEDSIĘBIORSTWA WARS 15
2.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS 15
2.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 19
2.3. Współpraca stanowisk pracy z innymi działami przedsiębiorstwa 30
2.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS 37

Rozdział III ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WARS 40
3.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej 40
3.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars 44
3.3. Proponowana struktura organizacyjna i zadaniowa przedsiębiorstwa Wars SA. 47

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis tabel i schematów 52
Załączniki 53