Czynniki i możliwości kształtowania portfela usług w małym przedsiębiorstwie

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział I. Cechy i funkcjonowanie rynku usług 2
1.1. Istota i cechy usług 2
1.2. Rodzaje usług i specyfika procesu usługowego 13
1.3. Odrębności marketingu usług 18

Rozdział II. Specyfika usług profesjonalnych 24
2.1. Cechy usług profesjonalnych 24
2.2. Znaczenie usług profesjonalnych w gospodarce 30
2.3. Działalność marketingowa na rynku usług profesjonalnych 34

W miarę jak świat biznesu zaczyna coraz bardziej obsesyjnie reagować na kwestię zarządzania relacjami z klientem, to właśnie lojalność klienta staje się centralnym punktem działań wszystkich osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem, obsługą, usługą.[1]

Skuteczność działania na rynku wymaga od przedsiębiorstwa umiejętnego dostosowywania się do oczekiwań i zachowań nabywców, antycypowania tych zachowań i życzeń, a nawet ich kreowania. Dotyczy to przede wszystkim usług.[2]

[1] J. Frazen – Robinson, Jak wykorzystać lojalność klienta? [w:] Biznes, J. Witecka (red.), Tom I, PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 104

[2] K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców I ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 11