Credit scoring – nowoczesna metoda zdolności kredytowej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu i zabezpieczenia kredytowego 4
1.1. Istota kredytu 4
1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych 8
1.2. Zabezpieczenia kredytowe 14
1.4. Ryzyko kredytowe i ryzyko zabezpieczeń 17

Rozdział II. Ocena zdolności kredytowej 24
2.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 24
2.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 29
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 35
2.4. Syntetyczna ocena zdolności kredytowej – analiza punktowa 39

Rozdział III. Istota credit scoring 44
3.1. Pojęcie i geneza scoringu 44
3.2. Metody stosowane w credit scoringu 49
3.3. Zastosowanie scoringu 53
3.4. Wady i zalety scoringu 55

Rozdział IV. Ocena zdolności kredytowej dokonywana przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 62
4.1. Ogólne zasady działalności BIK S.A. 62
4.2. Bazy danych 65
4.3. Produkty 68
4.4. Metoda oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem scoringu 71

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80
Załączniki 81