Znaczenie przywództwa kierowniczego

wstęp i pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Wstęp 2
Rozdział I 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi – aspekty teoretyczne 4
1. Pojęcie i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji 4
2. Modele polityki personalnej 13
3. Wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi 21
3.1 Komunikowanie 21
3.2 Ocenianie 26
3.3 Rozwój zasobów ludzkich 29
3.4 Wynagradzanie 31