Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i zakres rachunku kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Cele i zadania rachunku kosztów 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 10
1.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nadrzędne zasady rachunkowości 19
1.4. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności jednostki gospodarczej 23
1.5. Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych 32
Rozdział II Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 37
2.1. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 37
2.2. Rachunek kosztów zmiennych 42
2.3. Rachunek kosztów jakości 46
2.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 54
2.5. Rachunek kosztów działań 55
2.6. Rachunek kosztów docelowych 60
Rozdział III Budżetowanie i controlling jako nowoczesne metody zarządzania kosztami 67
3.1. Istota i zakres budżetowania 67
3.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 75
3.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 82
3.4. Możliwości zastosowania controllingu 86
Rozdział IV Zastosowanie informacji kosztowych w rachunkach decyzyjnych 93
4.1. Charakterystyka działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” Sp. z o.o. 93
4.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów badanej jednostki 98
4.3. Analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” 102
4.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów analizowanej jednostki 117
Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis tabel 126
Spis schematów 127