Zarządzanie nieruchomością komercyjną

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1. Definicja i proces zarządzania 5
2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 16
4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 20
ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 25
1. Istota strategii zarządzania 25
2. Rodzaje strategii zarządzania nieruchomością 30
3. Specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 35
4. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 46
ROZDZIAŁ 3. PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 53
1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 53
2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 59
3. Definicja prawna zarządcy 63
ROZDZIAŁ 4. STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ 70
1. Podstawowe informacje o nieruchomości 70
2. Bieżąca analiza finansowa 78
3. Analiza strategiczna 87
4. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 92
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108