Zbudowanie strategii marketingowej na rynku szkoleń na przykładzie firmy ICL

Wstęp 3
Rozdział I. Dlaczego marketing? 4
1.1 Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa – geneza. 5
1.1.1 Orientacja produkcyjna. 6
1.1.2 Orientacja sprzedażowa. 6
1.1.3 Orientacja marketingowa. 7
1.1.4 Marketing strategiczny. 8
1.2. Marketing – podstawowe pojęcia. 10
1.3. System marketingu. 13
1.4. Rodzaje marketingu. 16
Rozdział II. Charakterystyka zasobów i możliwości firmy ICL Poland Sp. z o.o 18
2.1 Misja firmy. 19
2.2 Struktura organizacyjna. 20
2.3 Strategiczne jednostki biznesu w ICL Poland sp. z o.o. 22
2.3.1 Metoda Boston Consulting Group. 24
2.3.2 Metoda General Electric. 25
2.4 Manufacturing Resource Centre – charakterystyka. 26
Rozdział III. Otoczenie konkurencyjne. 27
3.1 Makrootoczenie. 27
3.1.1 Otoczenie demograficzne 28
3.1.2 Otoczenie ekonomiczne. 29
3.1.3 Otoczenie naturalne. 30
3.1.4 Otoczenie technologiczne. 31
3.1.5 Otoczenie polityczne. 32
3.1.6 Otoczenie kulturowe. 33
3.2 Otoczenie bliższe firmy. 33
Rozdział IV. Segmentacja rynku. 35
4.1 Istota segmentacji rynkowej. 36
4.2 Typy segmentacji. 38
4.4 Warunki poprawnej segmentacji. 39
4.5 Etapy przeprowadzania segmentacji rynku. 41
4.6 Ocena i typowanie rynku docelowego. 44
Rozdział V. Strategia marketingowa ICL Poland. 48
5.1 Pojęcie i rozdaje informacji marketingowej. 49
5.2 Proces badawczy. 50
5.2.1 Zdefiniowanie problemu. 50
5.2.2 Badania i ich terminarz. 51
5.2.3 Analiza zebranych informacji, prezentacja wyników. 53
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 63
Bibliografia 64
Aneks 65