Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 5
1.1. Pojęcie i cele powstawania specjalnych stref ekonomicznych 5
1.2. Tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych 6
1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 7
ROZDZIAŁ II. LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 9
2.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9
2.2. Struktura organizacyjna LSSE 10
2.3. Zarządzanie strefą 11
2.4. Strategia rozwoju LSSE 12
2.5. Położenie LSSE oraz podstrefy 16
2.5.1. Podstrefa Legnickie Pole 20
2.5.2. Podstrefa Krzywa 21
2.5.3. Podstrefa Złotoryja 23
2.5.4. Podstrefa Polkowice 25
2.5.5. Podstrefa Lubin 26
2.5.6. Podstrefa Środa Śląska 28
2.5.7. Podstrefa Prochowice 29
2.6. Zachęty dla inwestorów LSSE 31
2.7. Zmiany prawne dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 33
2.8. Firmy funkcjonujące w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 35
2.9. Rozwój inwestycyjny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 41
2.10. Nakłady na budowę infrastruktury LSSE 43
ROZDZIAŁ III. OCENA FUNKCJONOWANIA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 44
3.1. Ogólne problemy funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 44
3.2.Wpływ ekonomiczny LSSE na powiat legnicki 45
3.3 LSSE na tle pozostałych stref ekonomicznych 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS MAP 55
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57